Nordiska Kongressen

Nästa nordiska kongress
Nästa nordiska kongress blir i Helsingfors 12 - 15 juni 2018. Mer information kommer att finnas på kongressens hemsida: http://nfkk2018.fi       
Vad är nordiska kongressen?
De nordiska kongresserna har arrangerats vartannat år sedan fyrtiotalet och den som 2016 hölls i Odense var nummer 35 i ordningen.

Tidgare kongresser under 2000-talet var:
2016 - Odense
2014 - Göteborg
2012 - Reykjavik
2010 - Oslo
2008 - Helsingfors
2006 - Köpenhamn
2004 - Malmö
2002 - Reykjavik
2000 - Bergen

Välkomna till Helsingfors 2018!