Nordiska Kongressen

Nästa nordiska kongress
Nästa nordiska kongress blir i Trondheim 9 - 12 juni 2020. Mer information kommer att finnas på kongressens hemsida: http://nfkk2020.no       
Vad är nordiska kongressen?
De nordiska kongresserna har arrangerats vartannat år sedan fyrtiotalet och den som 2018 hölls i Helsingfors var nummer 36 i ordningen.

Tidgare kongresser har varit:
2018 - Helsingfors
2016 - Odense
2014 - Göteborg
2012 - Reykjavik
2010 - Oslo
2008 - Helsingfors
2006 - Köpenhamn
2004 - Malmö
2002 - Reykjavik
2000 - Bergen
1998 - Åbo
1996 - Tórshavn
1994 - Stockholm
1992 - Reykjavik
1990 - Trondheim
1988 - Kuopio
1986 - Odense
1984 - Malmö
1981 - Reykjavik
1979 - Oslo
1977 - Uleåborg
1975 - Århus
1973 - Göteborg
1971 - Bergen
1969 - Otnäs
1967 - Aalborg
1965 - Jönköping
1963 - Sandefjord
1961 - Nyslott
1959 - Helsingör
1954 - Uppsala
1952 - Lillehammer
1950 - Tavastehus
1948 - Dals Ed
1947 - Fanø
1946 - Finse

Välkomna till Trondheim 2020!