Nordiska Kongressen

Nästa nordiska kongress
Nästa nordiska kongress blir i Trondheim 9 - 12 juni 2020. Mer information kommer att finnas på kongressens hemsida: http://nfkk2020.no       
Vad är nordiska kongressen?
De nordiska kongresserna har arrangerats vartannat år sedan fyrtiotalet och den som 2018 hölls i Helsingfors var nummer 36 i ordningen.

Tidgare kongresser under 2000-talet var:
2018 - Helsingfors
2016 - Odense
2014 - Göteborg
2012 - Reykjavik
2010 - Oslo
2008 - Helsingfors
2006 - Köpenhamn
2004 - Malmö
2002 - Reykjavik
2000 - Bergen

Välkomna till Trondheim 2020!