The Astrup Prize 2018

Skriven av Ingunn Þorsteinsdóttir on .

Information om Astrup priset 2018 finns nu på hemsidan, under stipendier och priser. Astrup tävlingen kommer att äga rum på den Nordiska kongressen i Helsingfors i juni 2018

Hellsing priset för bästa artikel i Klinisk Biokemi i Norden 2016 tilldelas Ebba Nexø och Johan Frederik Håkonsen Arendt för artikeln: Seks spørgsmål om vitamin B12

Skriven av Ingunn Þorsteinsdóttir on .

Varje år väljer KBNs redaktion den bästa artikeln publicerad föregående år. Såväl innehåll som litterära kvaliteter granskas. Det skall vara en bra läsning inom vår specialitet, faktaspäckad och nyansrik.

Priset är instiftat för att hylla minnet av KBNs grundare Kristoffer Hellsing, en sann och entusiastisk nordist som kunde den ädla konsten att med ord fånga essensen i klinisk kemi.

Hellsing priset för bästa artikel i KBN året 2016 tildelas Ebba Nexø och Johan Frederik Håkonsen Arendt, Blodprøver og Biokemi, og Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, för artikeln: Seks spørgsmål om vitamin B12. Artikeln publicerades i KBN nr. 4, 2016.

Som titeln säger svarar författarna på sex frågor om vitamin B12. Artikeln ger en mycket fin översikt över olika aspekter av vitamin B12, bl a om den kliniska bilden vid B12 brist, de olika analyser som användes för att diagnosera vitamin B12 metabolismen i kroppen, och hur orsakerna till B12 brist bör utredas. Författarna fortsätter genom besvara frågan om förhöjd B12 har något klinisk värde, eller inte? Ibland har patienter med B12 brist inte de typiska resulten med låga värden för total B12 och holo transcobalamin, samt höga värden för methylmalonsyre och homocystein. Då finns hjälp från specilister på några klinisk kemiska avdelningar i Norden, bl a hos författarna på universitet sjukhuset i Århus, där man även utför olika specialanalyser. Artikeln avslutas med sista frågan om det största problemet för diagnostik av vitamin B12 brist, nämligen det att det inte finns konsensus om det kliniska tillstånd, som diagnosticeras med biomarkörer för vitamin B12 brist.

Denna artikel är en alldeles utmärkt översiktsartikel om laboratoriediagnostik av vitamin B12 metabolism och av B12 brist.

Redaktionen gratulerar Ebba Nexø och Johan Frederik Håkonsen Arendt och tackar för ett utmärkt bidrag till Klinisk Biokemi i Norden.

Nästa nordiska kongress i Helsingfors 12 - 15 juni 2018

Skriven av Ingunn Þorsteinsdóttir on .


Nästa nordiska kongress blir i Helsingfors, 12 - 15 juni 2018. Mer finns att läsa på kongressens hemsida http://www.nfkk2018.fi. .

Internationalt POCT symposium i Köbenhavn, 21 - 24 september 2016

Skriven av Ingunn Þorsteinsdóttir on .

Et internationellt POCT blir arrangerat i Köbenhavn i samarbete mellan the American Association for Clinical Chemistry och Dansk selskab for klinisk biokemi i Köbenhavn, 21-24 september 2016.
Abstract deadline är den 1/5.
Närmare information på kongressens hemsida.

The deadline for the Astrup Competition has been extended to the 1st of March 2016

Skriven av Ingunn Þorsteinsdóttir on .

The deadline for the Astrup Competition has been extended to the 1st of March 2016

Please see information under "stipendier och priser" and on the congress homepage

Hellsing priset för bästa artikel i Klinisk Biokemi i Norden 2015 till Gunnhild Kravdal för artikeln: Analyse av nyrestein med infrarød spektroskopi

Skriven av Ingunn Þorsteinsdóttir on .

Varje år väljer KBNs redaktion den bästa artikeln som publicerades
föregående år. Såväl innehåll som litterära kvaliteter granskas. Det skall vara
en bra läsning om vår specialitet, med fakta men också med fördjupade nyanser.

Priset är instiftat för att hylla minnet av KBNs grundare Kristoffer
Hellsing, en sann och entusiastisk nordist som kunde konsten att fånga klinisk
kemi i ord.

Hellsing priset för bästa artikel i KBN året 2015 tildelas Gunnhild Kravdal,
tverfaglig Laboratoriemedisin og Medisinsk Biokjemi, Akerhus
Universitetssykehus i Oslo, för artikeln: Analyse av nyrestein med infrarød
spektroskopi. Artikeln publicerades i
KBN nr. 4, 2015. Medförfattare är Marianne Moe och Morten Kaare Moe.

Artikeln ger en mycket fin
översikt om njurstenar, om prevalens, orsak, behandling av njurstenar, samt
indikationer för kemisk analys av njurstenar. Artikeln beskriver en av två
metoder, infraröd spektroskopi som rekommenderas av expertis för analys av
njurstenar. Akershus universitetssjukhus är det första sjukhuset i Norge som börjat
använda infraröd spektroskopi för analys av njurstenar. Metoderna för infraröd
spektroskopi beskrivs på ett lättförståeligt sätt, för oss som inte är bekanta
med denna analys. I slutet av artikeln presenterar författarna två kliniska
fall där nyttan av analys av njurstenar poängteras. Tillsammans med artikeln publicerades
ett antal bilder från författarna av några njurstenar och en blåssten. Formerna
och färgen på stenarna är fantastiska och påminner om koraller eller
rymdstenar. Denna artikel beskriver på alldeles utmärkt sätt en analys som många
inom klinisk kemi inte är bekanta med, eftersom den endast görs på ett fåtal
laboratorier i Norden.

Redaktionen gratulerar Gunnhild Kravdal, Marianne Moe och Morten Kaare Moe,
samt tackar för ett utmärkt bidrag till KBN.

Astrup priset 2016

Skriven av Ingunn Þorsteinsdóttir on .

Information om Astrup priset 2016 finns nu på hemsidan, under stipendier och priser. Astrup tävlingen kommer att äga rum på den Nordiska kongressen i Odense i juni 2016

Hellsing priset för bästa artikel i Klinisk Biokemi i Norden 2014 till Ulf Nyman och Jonas Björk

Skriven av Ingunn Þorsteinsdóttir on .

Kristoffer Hellsing priset 2014 till Ulf Nyman och Jonas Björk

Varje år väljer KBNs redaktion den bästa artikeln som publicerades föregående år. Såväl innehåll som litterära kvaliteter granskas. Det skalll vara en bra läsning om vår specialitet, med fakta men också med fördjupade nyanser.

Priset är instiftat för att hylla minnet av KBNs grundare Kristoffer Hellsing, en sann och entusiastisk nordist som kunde konsten att fånga klinisk kemi i ord.

KBN redaktion var helt enig i att Hellsing priset för 2014 går till Ulf Nyman och Jonas Björk från institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö och avdelningen för arbets – och miljömedicin, Lunds Universitet för artikeln: Med dagens kreatininmetoder ger den reviderade Lund-Malmöformeln säkrare GFR-skattningar än MDRD och CKD-EPI. Artikeln publicerades i KBN nr. 4, 2014. Medförfattare är: Anders Grubb, Anders Larsson, Lars-Olof Hansson, Mats Flodin, Gunnar Nordin, Gunnar Sterner och Veronica Lindström.

Artikeln handlar om utvärdering av den reviderade Lund-Malmöformeln (LM-Reviderad) baserad på IDMS-spårbara kreatininanalyser för skattning av glomerulär filtrations rate (GFR). LM-Reviderad jämfördes med de mycket internationallt använda formlerna MDRD och CKD-EPI. Författarnas rekommendation mht god spårbarhet till referensmetodvärde för kreatinin och med tanke på likartade populationerna i de nordiska länderna att använda LM-Reviderad istället för MDRD och CKD-EPI för att estimera GFR. Resultaten i
denna artikel har tidigare publiserats i Clin Chem Lab Med 2014;52:815-24 och i en rapport från SBU:s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) expertgrupp: Skattning av njurfunktion. En systematisk litteraturöversikt från mars 2013.

Artikeln representerar ett gediget arbete om den kliniska tolkningen av en de mest använda analyserna på våra lab. Detta är en artikel om klassisk biokemi av speciell nytta för kliniska kemister i vardagen.

Redaktionen vill gratulera Ulf Nyman, Jonas Björk och medförfattare och samtidigt tacka för ett synnerligen gott bidrag till KBN.

”The Arctic Experience 2016" Course in Scientific Writing and Publishing; January 26-29th, 2016; Finse, Norway

Skriven av Ingunn Þorsteinsdóttir on .

"The Arctic Experience 2016"

Course in Scientific Writing and Publishing

January 26-29th, 2016
Finse, Norway

Preliminary Announcement

The Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation (SJCLI) and Nordic Society of Clinical Chemistry (NFKK) invite colleagues from the Nordic countries to participate in an extensive course in scientific writing and publishing. The Editorial Board of SJCLI will be responsible for the program.

The aim of the course is to increase the awareness of the importance of scientific writing, and to train the participants in writing a scientific manuscript. The course will be organized in both structured lectures and in groups writing a scientific manuscript based on given data and literature.

Finse is located at the southernmost part of Europe with an arctic climate at 1222 meter above sea level and only accessible by train, from either Bergen or Oslo (www.finse1222.no and www.finse.com).This remote location has been selected in order to find the necessary calm and tranquility for maximal focus on the activities during the course as well as for team-building and network forming.

The course is open for Nordic colleagues within the field of medical biochemistry/clinical biochemistry/clinical chemistry, primarily for those in postgraduate specialist training and/or involved in research projects. The maximum numbers of participants is 20. The official language is English or a language understandable for all participants.

The previous courses have been described in Klinisk Biokemi i Norden (www.nfkk.org) issues 2/2008, 2/2010/ 2/2012 and 3/2013.

Information concerning registration, participation fee, literature, travel etc. will be announced in the next issue (3/2015) of Klinisk Biokemi i Norden.

Contact: Tor-Arne Hagve, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (Unit of medical biochemistry, Akershus University Hospital, 1478 Lørenskog). Phone 47-90510956.

Programme for the Nordic Course in specialist training, September 1-3, 2015

Skriven av Ingunn Þorsteinsdóttir on .

The Professional Role of a Clinical Biochemist / Laboratory Doctor

Programme


September 1st
Hematology

Arranged by Kristin Lilleholt, Norway
8.00 – 9.40

Break included

Routine hematology instruments
The interpretation and usefulness of   “flags” 
Tor-Arne Hagve, MD, PhD,
Akershus University Hospital, Norway
9.50 – 10.35Laboratory hematology in relationship to clinical hematology
The role of the clinical biochemist
Helle Borgstrøm Hager, MD
Central laboratory,
Vestfold Hospital, Norway
10.50 - 12.30

Break included

Leukemia research

Satu Mustjoki, MD, PhD,
Hematology Research Unit
Dept. of Medicine, University   of Helsinki and Helsinki University Central Hospital, Finland
12.30 – 13.15

Lunch
13.15 – 14.00

Research parameters in red blood cells and thrombocytes – potential diagnostic usefulness 

Anne Mette Hvas, MD, PhD,
Centre for haemophilia and thrombosis, Aarhus University Hospital, Denmark

 

Goldmining in Clinical Biochemistry

Arranged by Holger Jon Møller, Denmark
14.15 – 15.00Goldmining the basics: Reference ranges, preanalytical factors

Mads Nybo, MD, Ph.D
Dept. of Clinical Biochemistry and Pharmacology, Odense Univ.     Hospital, Denmark
15.00 – 15.30

Coffee
15.30 – 16.15

Goldmining the quality

Gunnar Nordin, MD
Equalis
Uppsala, Sweden
16.30 – 17.15

Goldmining the laboratory informatic systems

Johan Frederik   Berg Arendt, PhD student
Dept. of Clinical Biochemistry,   Aarhus Univ. Hospital, Denmark

 September 2nd

Goldmining in Clinical Biochemistry - continued
8.00 – 8.45

Goldmining a new biomarker

Holger Jon Møller, MD, PhD,   DMSc
Dept. of Clinical Biochemistry, Aarhus Univ. Hospital, Denmark
8.55 – 9.40

Goldmining biobanks – The Copenhagen General Population Study and the Copenhagen City Heart Study

Ruth Frikke-Schmidt, MD, PhD, DMSc
Dept. of Clinical Biochemistry
Rigshospitalet, Denmark
9.50 – 10.35

Goldmining the “omics” for biomarker discovery

Niels H. H. Heegaard,   MD, DMSc
Dept. of Autoimmunology and Biomarkers, Statens Serum Institut, Denmark

 

P4 molecular medicine, genomics / metabolomics   approaching the clinical laboratory

Arranged by Kristina Hotakainen,   Finland
10.50 – 12.30

Break included

Personalized and precision health care: impact on laboratory medicine Olli Kallioniemi, MD, PhD,
Institute for Molecular Medicine Finland FIMM, University of Helsinki, Finland
12.30 – 13.15

Lunch

13.15 – 14.55

Break included

Next-gen sequencing for genomics, transcriptomics and epigenomics: future technology trends with impact on diagnostics Janna Saarela, MD, PhD,
Institute for Molecular Medicine Finland FIMM, University of Helsinki, Finland
14.55 – 15.20

Coffee
15.20 – 17.00

Break included

Precision Medicine based on genomic insight, examples from cancer, cardiology and endocrinology Torben Falck Ørntoft, MD, DMSc
MOMA - Dept. of Molecular Medicine, Aarhus University Hospital, Denmark

 September 3rd

Communication, dialogue, teaching, leadership

Arranged by Mattias Aldrimer, Sweden
8.00 – 8.45

Communication for Clinical Biochemists Per Simonsson, MD, PhD
Siemens Healthcare Diagnostics AB, Sweden
9.00 – 10.40

Break included

Leadership and communication in a dynamic organization Anna-Marie Münster, MD, PhD Dept. of Clinical Biochemistry, Hospitalsenheden Vest, Denmark
10.55 – 12.30

Break included

The leadership in a Laboratory Centre

Ivan Brandslund, MD, DMSc
Laboratory Centre
University of Southern Denmark & Lillebaelt Hospital, Vejle, Denmark
12.30 – 13.00

Lunch
13.00 – 13.45Group-work

The role of the physician in laboratory medicine: a European   perspective (Misbah SA, et al. J Clin Pathol 2013;66:432–437) Moderator: Per Simonsson, Mattias Aldrimer, Sweden and Nete Hornung, Denmark
13.45 – 15.00

Why did I choose clinical Biochemistry and where am I in 5 years? All participants (2 - 3 minutes each)