Ny hovedredaktör för Klinisk Biokemi i Norden

Skriven av Ingunn Þorsteinsdóttir on .

Ingunn Þorsteinsdóttir är ny hovedredaktör för Klinisk Biokemi i Norden från maj 2014

Hellsing priset för bästa artikel i Klinisk Biokemi i Norden 2013 till Theis Itenov och Jens-Ulrik Jensen

Skriven av Ingunn Þorsteinsdóttir on .

Varje år väljer redaktionen den bästa artikeln som publicerats föregående år i KBN. Såväl innehåll som litterära kvaliteter granskas. Det skalll vara en bra läsning om vår specialitet, med fakta men också med djupare nyans.
Priset är instiftat för att hylla minnet av KBNs grundare Kristoffer Hellsing, en sann och entusiastisk nordist som kunde konsten att fånga klinisk kemi i ord.
Priset för 2013 går till Theis Itenov och Jens-Ulrik Jensen från anæstesiologisk afdeling och klinisk mikrobiologisk afdeling på Nordsjællands och Hidovre Hospital i Köbenhamn för artikeln: Procalcitonin: Er evidens fra store randomiserede kliniske studier nødvendigt før indførelse af biomarkører før sepsis? Kan manglende evidens koste liv? Artikeln publicerades i KBN nr. 3, 2013. Artikeln handlar om biomarkören procalcitonin och evidens från stora randomiserade studier om bruk av procalcitonin för bestämmning av antibiotika användning hos patienter på intensiv avdelningar. Artikeln belyser från klinikers synvinkel evaluering av biomarkörer i almänhet och nyttan av procalcitonin som biomarkör i synnerhet. Bland annat beskrivs en stor randomiserat ublindat kontrollerat multicenter studie från 2008 om klinisk effekt av användning av procalcitonin för pro-aktiv antibiotikastrategi. Denna studie visade ingen klinisk nytta av bruk av procalcitonin för att bestämma intensivare antibiotika behandling för sepsis patienter på intensiv avdelningar. Resultaten tyder på att den intensiverade antibiotika behandlingen kan till och med vara skadlig för patienterna.
Redaktionen vill gratulera Theis och Jens-Ulrik och tackar för ett mycket intressant bidrag till KBN.

Tidtabellen verkar hålla!

Skriven av Henrik Alfthan on .

Endast två veckor kvar innan hela KBN (1989-2014) finns till ert förfogande på nätet! 

Nygamla tidningar på kommande!

Skriven av Henrik Alfthan on .

Årgång 1997 av Klinisk Kemi i Norden anländer till arkivet om tre dagar, närmare sagt fredag den 11.4.2014. Var på er vakt!

Årgång 1994 är ute på nätet!

Skriven av Henrik Alfthan on .

Bland många intressanta artiklar i årgång 1994 kan vi bland annat nämna:
• Fallbeskrivning: Försenad diagnos av extrauterin graviditet
• Need for standardization of qualitative and quantitative assays for rheumafactor
• Behov for fornyelse av spesialistutdanningen i klinisk kjemi?
• Stadgar för NFKK
• Rheumatoid factors; quantitation, standardization, clinical value
• Nordkems verksamhet tar slut

Klinisk Kemi i Norden 1991 finns nu i arkivet.

Skriven av Henrik Alfthan on .

Klinisk Kemi i Norden årgång 1991 besöker bl.a. Den XXIII Nordiske Kongres i Klinisk Kemi i Reykjavik 1992 samt kastar en blick på Rigshospitalet och Institutionen för klinisk kemi vid Helsingfors universitet.

Ny utgåva!

Skriven av Henrik Alfthan on .

Vad har artiklarna ”Klinisk kemi i Uppsala”, ”Trondheimsmötet - en vetenskaplig och social succé” och ”Rekommendationer for klinisk-kemiske afdelninger: Lipid- og lipoproteinanalyser” gemensamt? Rätt svar är Klinisk Kemi i Norden årgång 1990 med Supplement. De har publicerats och finns nu tillgängliga i ”Arkivet”. Nästa årgång utkommer om en vecka.

Deadlines for manuscripts 2014

Skriven av Per Simonsson on .

Deadlines for future issues of KBN:

Nr 2: 140301

Nr 3: 140501

Nr 4: 140901

It is advisable to submit manscripts well in advance of these dates as it gives us more time to do editorial revisions.

Please contact your national editor if you want to publish in KBN!

 

KBN will have a temporary editor-in-chief during spring 2014

Skriven av Per Simonsson on .

During three months (19 February - 18 May) I will be on leave of absence from my job in Skåne and work as a consultant for Siemens Healthcare Diagnostics AB. This means that during this period I cannot be editor-in-chief of KBN or member of the editorial board. The editorial board and the board of NFKK have therefore decided that Ingunn Torstensdottir, Icelandic editor and chairman of NFKK, will be acting editor-in-chief during this period, which means that she will be responsible for number 2 and 3, 2014.

Per Simonsson

NORDFOND - Medel för nordiska samarbetsprojekt 2014

Skriven av Per Simonsson on .

NORDFOND – Medel för nordiska samarbetsprojekt 2014

Vad är fondens syfte?

Fondens syfte är att främja utveckling av klinisk kemi och andra laboratoriespecialiteter i Norden. Resultat som uppnåtts via projekt som stöds av fonden skall förmedlas till laboratorier i Norden, helst via Klinisk Biokemi i Norden.

Vem kan söka?

Medel kan sökas till projekt som uppfyller fondens syfte och som utförs i samarbete mellan minst två nordiska länder.

Vilka utgiftsposter kan täckas?

NORDFOND-medel skall i första hand täcka utgifter för mötesverksamhet, men kan i viss omfattning också täcka driftsutgifter och andra utgifter.

Vad skall ansökningen innehålla?

Ansökningen skall innehålla:

•En kort resumé.

•Projektbeskrivning (max 5 sidor).

•Upplysning om deltagare och deras acceptans för deltagande.

•Budget med upplysning om eventuell medfinansiering från andra källor.

Hur mycket kan delas ut?

Under år 2014 kan fonden dela ut totalt ca 100 000 DKK.

Vem skall ha ansökningen?

Ansökningar skickas till ordförande i NFKK:

Ingunn Þorsteinsdóttir

Department of Clinical Biochemistry

Landspitali – University Hospital Hringbraut

IS-101 Reykjavik

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ansökningsfristen är 1 juni 2014

Vad lägger man vikten på vid behandling av ansökningar?

•Att det rör sig om ett projekt av god kvalitet.

•Att det är ett samarbete mellan flera nordiska länder.

•Att projektet har betydelse för klinisk kemi och/eller andra laboratorieområden.

När får man svar?

Ansökningarna behandlas av NFKK:s styrelse och svar sänds ut före 30. september 2014.

När skall pengarna användas?

Pengarna skall användas före 1 januari 2017. Eventuella resterande medel betalas tillbaka till NORDFOND.

När skall projektet rapporteras?

Projektet skall rapporteras till NFKK senast 1 januari 2017 och omfatta avslutade räkenskaper och en kort resumé om projektet, eventuellt i form av en artikel, tryckt eller insänd till Klinisk Biokemi i Norden.

Var kan man få ytterligare upplysningar?

Ytterligare upplysningar kan fås av styrelsemedlemmar i NFKK. Namn och adresser finns i Klinisk Biokemi i Norden eller på NFKK:s websida: www.nfkk.org