Nordiska kongressen i Göteborg 16 - 19 september

Skriven av Ingunn Þorsteinsdóttir on .

Nordiska kongressen 2014 närmar sig
Det är snart dags för nästa nordiska kongress, denna gång i Göteborg. Datum är 16 - 19 september 2014. Mer finns att läsa på kongressens hemsida www.nfkk2014.se .

Ny hovedredaktör för Klinisk Biokemi i Norden

Skriven av Ingunn Þorsteinsdóttir on .

Ingunn Þorsteinsdóttir är ny hovedredaktör för Klinisk Biokemi i Norden från maj 2014

Hellsing priset för bästa artikel i Klinisk Biokemi i Norden 2013 till Theis Itenov och Jens-Ulrik Jensen

Skriven av Ingunn Þorsteinsdóttir on .

Varje år väljer redaktionen den bästa artikeln som publicerats föregående år i KBN. Såväl innehåll som litterära kvaliteter granskas. Det skalll vara en bra läsning om vår specialitet, med fakta men också med djupare nyans.
Priset är instiftat för att hylla minnet av KBNs grundare Kristoffer Hellsing, en sann och entusiastisk nordist som kunde konsten att fånga klinisk kemi i ord.
Priset för 2013 går till Theis Itenov och Jens-Ulrik Jensen från anæstesiologisk afdeling och klinisk mikrobiologisk afdeling på Nordsjællands och Hidovre Hospital i Köbenhamn för artikeln: Procalcitonin: Er evidens fra store randomiserede kliniske studier nødvendigt før indførelse af biomarkører før sepsis? Kan manglende evidens koste liv? Artikeln publicerades i KBN nr. 3, 2013. Artikeln handlar om biomarkören procalcitonin och evidens från stora randomiserade studier om bruk av procalcitonin för bestämmning av antibiotika användning hos patienter på intensiv avdelningar. Artikeln belyser från klinikers synvinkel evaluering av biomarkörer i almänhet och nyttan av procalcitonin som biomarkör i synnerhet. Bland annat beskrivs en stor randomiserat ublindat kontrollerat multicenter studie från 2008 om klinisk effekt av användning av procalcitonin för pro-aktiv antibiotikastrategi. Denna studie visade ingen klinisk nytta av bruk av procalcitonin för att bestämma intensivare antibiotika behandling för sepsis patienter på intensiv avdelningar. Resultaten tyder på att den intensiverade antibiotika behandlingen kan till och med vara skadlig för patienterna.
Redaktionen vill gratulera Theis och Jens-Ulrik och tackar för ett mycket intressant bidrag till KBN.

Tidtabellen verkar hålla!

Skriven av Henrik Alfthan on .

Endast två veckor kvar innan hela KBN (1989-2014) finns till ert förfogande på nätet! 

Nygamla tidningar på kommande!

Skriven av Henrik Alfthan on .

Årgång 1997 av Klinisk Kemi i Norden anländer till arkivet om tre dagar, närmare sagt fredag den 11.4.2014. Var på er vakt!

Årgång 1994 är ute på nätet!

Skriven av Henrik Alfthan on .

Bland många intressanta artiklar i årgång 1994 kan vi bland annat nämna:
• Fallbeskrivning: Försenad diagnos av extrauterin graviditet
• Need for standardization of qualitative and quantitative assays for rheumafactor
• Behov for fornyelse av spesialistutdanningen i klinisk kjemi?
• Stadgar för NFKK
• Rheumatoid factors; quantitation, standardization, clinical value
• Nordkems verksamhet tar slut

Klinisk Kemi i Norden 1991 finns nu i arkivet.

Skriven av Henrik Alfthan on .

Klinisk Kemi i Norden årgång 1991 besöker bl.a. Den XXIII Nordiske Kongres i Klinisk Kemi i Reykjavik 1992 samt kastar en blick på Rigshospitalet och Institutionen för klinisk kemi vid Helsingfors universitet.

Ny utgåva!

Skriven av Henrik Alfthan on .

Vad har artiklarna ”Klinisk kemi i Uppsala”, ”Trondheimsmötet - en vetenskaplig och social succé” och ”Rekommendationer for klinisk-kemiske afdelninger: Lipid- og lipoproteinanalyser” gemensamt? Rätt svar är Klinisk Kemi i Norden årgång 1990 med Supplement. De har publicerats och finns nu tillgängliga i ”Arkivet”. Nästa årgång utkommer om en vecka.

Deadlines for manuscripts 2014

Skriven av Per Simonsson on .

Deadlines for future issues of KBN:

Nr 2: 140301

Nr 3: 140501

Nr 4: 140901

It is advisable to submit manscripts well in advance of these dates as it gives us more time to do editorial revisions.

Please contact your national editor if you want to publish in KBN!

 

KBN will have a temporary editor-in-chief during spring 2014

Skriven av Per Simonsson on .

During three months (19 February - 18 May) I will be on leave of absence from my job in Skåne and work as a consultant for Siemens Healthcare Diagnostics AB. This means that during this period I cannot be editor-in-chief of KBN or member of the editorial board. The editorial board and the board of NFKK have therefore decided that Ingunn Torstensdottir, Icelandic editor and chairman of NFKK, will be acting editor-in-chief during this period, which means that she will be responsible for number 2 and 3, 2014.

Per Simonsson