Nordic Course in specialist training 2022

The Professional Role of a Clinical Biochemist / Laboratory Doctor 

Programmet för den nordiska kursen har nu publicerats. Du hittar det här.