Sept 22 – 24, 2022 in Tallinn
XVI Baltic Congress in Laboratory Medicine

 

Närmare information on kongressen hittar Du här.