Redaktionskommittén för Klinisk Biokemi i Norden

Hovedredaktør: Helle Borgstrøm Hager
 
Från vänster kring bordet Helle, Linda, Henrik, Anders, Ingunn och Yngve.

Danmark
Overlæge Linda Hilsted
Klinisk biokemisk afd. KB
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK-2100 København Ø
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Finland
Sjukhuskemist Henrik Alfthan
Helsingfors Universitetscentralsjukhus
HUSLAB-huset
Topeliusgatan 32
FIN-00290 Helsingfors
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Norge
Overlege Helle Borgstrøm Hager
Sentrallaboratoriet
Sykehuset i Vestfold
Postboks 2168
3103 Tønsberg
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Sverige
Professor Anders Larsson
Avdelningen för klinisk kemi
Akademiska sjukhuset
S-751 85 Uppsala
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Island
Överläkare Ingunn Þorsteinsdóttir
Department of Clinical Biochemistry
Landspitali - University
Hospital Hringbraut
IS-101 Reykjavik
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

NFKK
Overlege Yngve Thomas Bliksrud
Department of Medical Biochemistry
Oslo Universitetssykehus HF
Rikshospitalet
N-0424 Oslo 
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.