Om NFKK

NFKK har som syfte att verka för utvecklingen av klinisk kemi, särskilt nordiskt samarbete inom forskning, utveckling och utbildning. Den består av medlemmarna i de vetenskapliga föreningarna för klinisk kemi i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Verksamheten i NFKK bedrivs i olika projektgrupper och arbetsgrupper. Föreningen har det vetenskapliga ansvaret för Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation (SJCLI), publicerar tidningen Klinisk Biokemi i Norden och står dessutom för arrangerandet av de nordiska kongresserna i klinisk kemi tillsammans med de nationella föreningarna.