Nordiska Kongressen

Nästa nordiska kongress
Nästa nordiska kongress blir i Reykjavik, Island, 10 – 13 maj 2022. För mer information, se kongressens hemsida.

Välkomna till Reykjavik i maj 2022!

Vad är nordiska kongressen?
De nordiska kongresserna har arrangerats vartannat år sedan fyrtiotalet och den som 2018 hölls i Helsingfors var nummer 36 i ordningen.

1946: Finse1986: Odense
1947: Fanø1988: Kuopio
1948: Dals Ed1990: Trondheim
1950: Tavastehus1992: Reykjavik
1952: Lillehammer1994: Stockholm
1954: Uppsala1996: Tórshavn
1959: Helsingör1998: Åbo
1961: Nyslott2000: Bergen
1963: Sandefjord2002: Reykjavik
1965: Jönköping2004: Malmö
1967: Aalborg2006: Köpenhamn
1969: Otnäs2008: Helsingfors
1971: Bergen2010: Oslo
1973: Göteborg2012: Reykjavik
1975: Århus2014: Göteborg
1977: Uleåborg2016: Odense
1979: Oslo2018: Helsingfors
1981: Reykjavik2020: Trondheim (inställd)
1984: Malmö

Välkomna till Reykjavik 2022!