Nordiska Kongressen

Nästa nordiska kongress
Nästa nordiska kongress i Trondheim 9 – 12 juni 2020 är desvärre inställd på grund av Covid-19 pandemien. Mer information finnas på kongressens hemsida: Trondheim 2020!       
Vad är nordiska kongressen?
De nordiska kongresserna har arrangerats vartannat år sedan fyrtiotalet och den som 2018 hölls i Helsingfors var nummer 36 i ordningen.

Tidligare kongresser har varit:
1946: Finse
1947: Fanø
1948: Dals Ed
1950: Tavastehus
1952: Lillehammer
1954: Uppsala
1959: Helsingör
1961: Nyslott
1961: Nyslott
1963: Sandefjord
1965: Jönköping
1967: Aalborg
1969: Otnäs
1971: Bergen
1973: Göteborg
1975: Århus
1977: Uleåborg
1979: Oslo
1981: Reykjavik
1984: Malmö
1986: Odense
1988: Kuopio
1990: Trondheim
1992: Reykjavik
1994: Stockholm
1996: Tórshavn
1998: Åbo
2000: Bergen
2002: Reykjavik
2004: Malmö
2006: Köpenhamn
2008: Helsingfors
2010: Oslo
2012: Reykjavik
2014: Göteborg
2016: Odense
2018: Helsingfors

Välkomna till Trondheim 2020!