Annoncører

Klinisk Biokemi i Norden

Hovedredaktør: Overlege Helle Borgstrøm Hager
Sentrallaboratoriet, Sykehuset i Vestfold
Postboks 2168, 3103 Tønsberg
E-post: helle.hager@siv.no

Annoncer: Overlæge Linda Hilsted
Klinisk biokemisk afd. KB, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø
E-post: linda.maria.hilsted@regionh.dk

(Scroll down for English version)

Information til annoncører

Tidsskriftet “Klinisk Biokemi i Norden” udkom første gang i 1989. Det udgives af Nordisk Forening for Klinisk Kemi med en redaktion bestående af en national redaktør fra hvert af de nordiske lande, samt formanden for Nordisk Forening for Klinisk Kemi (NFKK). Tidsskriftet har et oplag på 2300 og sendes til alle medlemmer af de nordiske selskaber for klinisk kemi/biokemi.
Tidsskriftet har i alle årene udelukkende været finansieret via annonceindtægter.

Annoncepriser

Alle annoncer er helsides og i farver.

 • Side 2 Dkr. 12.000,-
 • Side 5 Dkr. 11.000
 • Bagsiden Dkr. 14.000,-
 • Uspecificeret placering i hæftet Dkr. 10.000,-

Ved uspecificeret placering vil annoncerne oftest blive bragt på side 7 – 49. Placering på midtersiderne kan også være aktuelt, men midtersiderne anvendes ofte til dobbeltsidige annoncer til aftalt pris.

Ved bestilling af en annonce i fire fortløbende hæfter gives 20 % rabat. Annoncering aftales med Linda Hilsted.

Annoncemateriale

Annoncer skal leveres som trykklar pdf-fil på e-post til dorthe@kindly.dk.
Farver i CMYK, opløsning 300 dpi.
Annoncer leveret på papir eller som film koster yderligere 400 kr. til scanning.
Bladets format er 170 x 240 mm. Annoncer må gerne gå til kant – der skal tillægges 3 mm. til beskæring.
Pdf-filen må gerne være med skæremærker.
Kontakt Dorthe Engborg, e-post: dorthe@kindly.dk for yderligere oplysninger.

Frist for indlevering af annoncemateriale i 2024:

 • Hæfte 1 2024: 22. januar 2024
 • Hæfte 2 2024: 23. april
 • Hæfte 3 2024: 22. august
 • Hæfte 4 2024: 11. november

Tidsskriftet sendes til læserne 3-4 uger efter ovenstående datoer.

Indsendelse af annoncemateriale

Annoncematerialet kan sendes på følgende måde:

På e-post til trykkeriet: Clausengrafisk, Cikorievej 20, DK 5220 Odense SØ,
Kontaktperson: Dorthe Engborg, e-adresse: dorthe@kindly.dk
Send venligst cc. af mailen til Linda Hilsted: linda.maria.hilsted@regionh.dk

Klinisk Biokemi i Norden

Editor-in-chief: Overlege Helle Borgstrøm Hager
Sentrallaboratoriet, Sykehuset i Vestfold
Postboks 2168, 3103 Tønsberg, E-post: helle.hager@siv.no

Adverts: Overlæge Linda Hilsted
Klinisk biokemisk afd. KB, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø
E-post: linda.maria.hilsted@regionh.dk

Information for advertisers

The journal ”Klinisk Biokemi i Norden” has been published since 1989. It is issued by The Scandinavian Society of Clinical Chemistry. The editorial committee consists of a national editor from each of the five Nordic countries and the chairman of the Scandinavian Society.

The journal comes out four times a year with a circulation of 2100. It is sent for free to all members of the five National Societies of Clinical Chemistry/Clinical Biochemistry which comprises the Scandinavian Society.

The journal has been financed solely from advertising revenue throughout the years.

Prices

All advertisements are full-page and in colour

 • Page 2 Dkr. 12.000,-
 • Page 5 Dkr. 11.000,-
 • Back cover Dkr. 14.000,-
 • Un-specified placement Dkr. 10.000,-

Unspecified placement means that the advertisement will be placed at pages 7 – 45.

A placement at the central pages is possible too, but these pages are often used for two-sided advertisements at a special price.

Ordering an advertisement in four consecutive issues results in a 20% reduction of the price.

Advertisement material

The advertisements must be delivered as a pdf-file ready to print on e-mail to dorthe@kindly.dk.

If advertisements are delivered on paper or as a film an extra cost of Dkr. 400,00 will be charged.

Colours in CMYK, resolution 300 dpi.

Format 170 x 240 mm. The advert may fill the format completely – add an extra 3 mm. for cutting. We appreciate if the pdf-file has cutting marks. Please contact Dorthe Engborg at dorthe@kindly.dk for further technical information.

Deadlines for advertisement material in 2024.

 • First issue 22.1.2024
 • Second issue 23.4.2024
 • Third issue 22.8.2024
 • Fourth issue 11.11.2024

The journal is sent to the readers approximately three to four weeks after the deadline given above.

Advertisement material is mailed to the printing house: Clausengrafisk, Cikorievej 20, DK-5220 Odense SØ, e-mail: dorthe@kindly.dk.

Please notify Linda Hilsted: linda.maria.hilsted@regionh.dk with a cc. of the mail.