slider_01
slider_02
slider_03
slider_04
slider_05

Nordisk Forening for Klinisk Kemi

NFKK har som syfte att verka för utvecklingen av klinisk kemi, särskilt nordiskt samarbete inom forskning, utveckling och utbildning. Den består av medlemmarna i de vetenskapliga föreningarna för klinisk kemi i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige

Aktuellt

Klinisk Biokemi i Norden (KBN)

Tidsskriftet Klinisk Biokemi i Norden (KBN) er organ for Nordisk Forening for Klinisk Kemi (NFKK). Redaksjonen består av hovedredaktør (som også kan fungere som nasjonal redaktør), en redaktør fra hvert av de nordiske land samt sittende formann i NFKK. Det utkommer 4 hefter per år. Innholdet i tidsskriftet er i hovedsak informasjon til medlemmene om ulike aktiviteter inne fagområdet i Norden, og fagartikler. De faglige innlegg blir vanligvis ikke vurdert av eksterne faglige konsulenter (fagfellevurdert), men redaksjonskomiteen vurderer innholdet i alle artikler og i noen få tilfeller brukes det også konsulenter.

Stipendier & Priser

Kristoffer Hellsings pris – Redaktionen delar ut pris för föregående års bästa artikel, bedömt både vetenskapligt och journalistiskt. Lorentz Eldjarn – The Lorentz Eldjarn Prize Competition for Best Publication. The Astrup Prize Competition – The Nordic Society for Clinical Chemistry rewards contemporary Nordic research work related to the field of clinical chemistry.