Astrup priset 2014

Annons för Astrup priset 2014 finns nu på hemsidan. Astrup tälvingen kommer att äga rum på den Nordiska kongressen i Göteborg i september 2014.