Deadline för nr 1 2014 är 1 december

Välkommen att skicka manus till de nationella redaktörerna så att vi kan bedöma om det skall publiceras i nr 1 för 2014 som kommer ut i början av året.

Deadline är 1 december.

Instruktioner till författare hittar du på denna sida eller i senaste numret av KBN.

Per Simonsson