Deadlines för manuskript under 2014

Är du intresserad av att under 2014 bidra till tidskriften så är du välkommen att skicka in manus, eller idé till manus, till din nationelle redaktör senast dessa datum: Nr 1: 131201 Nr 2: 140301 Nr 3: 140501 Nr 4: 140901 Det är bra om manuskripten kommer en tid före deadline så att de kan revideras och editeras i god tid. När kommer munuskriptet i tryck? Det tar en dryg månad från deadline till tryckning. Därefter skall tidskriften distribueras vilken kan ta ytterligare en månad.