Hellsing priset för bästa artikel i Klinisk Biokemi i Norden 2013 till Theis Itenov och Jens-Ulrik Jensen

Varje år väljer redaktionen den bästa artikeln som publicerats föregående år i KBN. Såväl innehåll som litterära kvaliteter granskas. Det skalll vara en bra läsning om vår specialitet, med fakta men också med djupare nyans.
Priset är instiftat för att hylla minnet av KBNs grundare Kristoffer Hellsing, en sann och entusiastisk nordist som kunde konsten att fånga klinisk kemi i ord.
Priset för 2013 går till Theis Itenov och Jens-Ulrik Jensen från anæstesiologisk afdeling och klinisk mikrobiologisk afdeling på Nordsjællands och Hidovre Hospital i Köbenhamn för artikeln: Procalcitonin: Er evidens fra store randomiserede kliniske studier nødvendigt før indførelse af biomarkører før sepsis? Kan manglende evidens koste liv? Artikeln publicerades i KBN nr. 3, 2013. Artikeln handlar om biomarkören procalcitonin och evidens från stora randomiserade studier om bruk av procalcitonin för bestämmning av antibiotika användning hos patienter på intensiv avdelningar. Artikeln belyser från klinikers synvinkel evaluering av biomarkörer i almänhet och nyttan av procalcitonin som biomarkör i synnerhet. Bland annat beskrivs en stor randomiserat ublindat kontrollerat multicenter studie från 2008 om klinisk effekt av användning av procalcitonin för pro-aktiv antibiotikastrategi. Denna studie visade ingen klinisk nytta av bruk av procalcitonin för att bestämma intensivare antibiotika behandling för sepsis patienter på intensiv avdelningar. Resultaten tyder på att den intensiverade antibiotika behandlingen kan till och med vara skadlig för patienterna.
Redaktionen vill gratulera Theis och Jens-Ulrik och tackar för ett mycket intressant bidrag till KBN.