Hellsing priset för bästa artikel i Klinisk Biokemi i Norden 2016 tilldelas Ebba Nexø och Johan Frederik Håkonsen Arendt för artikeln: Seks spørgsmål om vitamin B12

Varje år väljer KBNs redaktion den bästa artikeln publicerad föregående år. Såväl innehåll som litterära kvaliteter granskas. Det skall vara en bra läsning inom vår specialitet, faktaspäckad och nyansrik.

Priset är instiftat för att hylla minnet av KBNs grundare Kristoffer Hellsing, en sann och entusiastisk nordist som kunde den ädla konsten att med ord fånga essensen i klinisk kemi.

Hellsing priset för bästa artikel i KBN året 2016 tildelas Ebba Nexø och Johan Frederik Håkonsen Arendt, Blodprøver og Biokemi, og Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, för artikeln: Seks spørgsmål om vitamin B12. Artikeln publicerades i KBN nr. 4, 2016.

Som titeln säger svarar författarna på sex frågor om vitamin B12. Artikeln ger en mycket fin översikt över olika aspekter av vitamin B12, bl a om den kliniska bilden vid B12 brist, de olika analyser som användes för att diagnosera vitamin B12 metabolismen i kroppen, och hur orsakerna till B12 brist bör utredas. Författarna fortsätter genom besvara frågan om förhöjd B12 har något klinisk värde, eller inte? Ibland har patienter med B12 brist inte de typiska resulten med låga värden för total B12 och holo transcobalamin, samt höga värden för methylmalonsyre och homocystein. Då finns hjälp från specilister på några klinisk kemiska avdelningar i Norden, bl a hos författarna på universitet sjukhuset i Århus, där man även utför olika specialanalyser. Artikeln avslutas med sista frågan om det största problemet för diagnostik av vitamin B12 brist, nämligen det att det inte finns konsensus om det kliniska tillstånd, som diagnosticeras med biomarkörer för vitamin B12 brist.

Denna artikel är en alldeles utmärkt översiktsartikel om laboratoriediagnostik av vitamin B12 metabolism och av B12 brist.

Redaktionen gratulerar Ebba Nexø och Johan Frederik Håkonsen Arendt och tackar för ett utmärkt bidrag till Klinisk Biokemi i Norden.