Hellsingprisen for 2020 tildeles artikkelen ”Tolkning av laboratorieanalyser ved COVID-19»

Hvert år velger redaksjonen den beste artikkelen som ble publisert i bladet det forutgående år. Både innhold og litterære kvaliteter granskes. Det skal være en artikkel som oppleves som god lesning innen vårt fag. Prisen ble opprettet for å hedre minnet om KBNs grunnlegger, Kristoffer Hellsing.

Prisen for 2020 går til reservelege Julie Brogaard Larsen, overlege Tina Parker og professor Holger Jon Møller fra avdeling Blodprøver og Biokemi ved Aarhus Universitetshospital.  Artikkelen ble publisert i KBN nr. 2 2020 under den første koronabølgen. Akkurat da vi alle hungret som mest etter kunnskap og fakta om det nye koronaviruset og Covid-19, ga disse tre forfatterne oss et nyttig (användbar på svensk) verktøy med en flott oversikt over biokjemiske analysers betydning for triagering, monitorering og vurdering av prognose ved Covid-19. Redaksjonen gratulerer Julie Brogaard Larsen, Tina Parker og Holger Jon Møller med en utmerket artikkel til Klinisk Biokemi i Norden. Prisen består som vanlig av et valgfritt kunstverk til en verdi av 5000 danske kroner. Når det er mer enn to forfattere, går premien til førsteforfatteren. Kunstverket som Julie har valgt, er av billedkunstneren Marie Louise Eriksen.

Det var svært mange gode artikler i KBN i 2020. På andreplass valgte redaksjonen artikkelen «Forhøjet plasma B12 – supersund eller syg?» av Johan Frederik Håkonsen Arendt og Ebba Nexø fra blad nr. 4, og på tredjeplass artikkelen «Sjokoladens farmakologi» av Aina Westerheim Ravna og Erik Sveberg Dietrichs fra blad nr. 1. Tusen takk til alle som skriver i KBN og som dermed bidrar til et levende medlemsblad for Nordisk Forening for Klinisk Kjemi (NFKK) og økt samarbeid innen klinisk kjemi i Norden.