Hellsingprisen for 2021 tildeles Mie Samson

Hellsingprisen for 2021 tildeles for andre år på rad til en lege fra Avdeling Blodprøver og Biokemi ved Aarhus Universitetshospital. Denne gangen går prisen til Mie Samson for artikkelen «Kolde facts om kryoproteiner» som kan leses i KBN nr. 2 2021. Prisen består som vanlig at et kunstverk. Artikkelen er meget velskrevet og beskriver hvordan man kan forbedre diagnostikken av kryoproteiner. Gjennom deltakelse på et eksternt kontrollprogram i regi av UK NEQAS for påvisning av kryoproteiner, forstod forfatteren at hun hadde litt å lære om temaet. Dette medførte at hun deltok på et kurs i Birmingham i januar 2020, «Cryoglobulin, Analysis & Interpretation, Masterclass 2020». Etter kurset har de endret sine prosedyrer i Aarhus slik at kvaliteten på undersøkelsen nå er betydelig forbedret, og artikkelen beskriver hvordan man skal diagnostisere kryoproteiner og diskuterer svarrapportering. Teksten kan inspirere andre laboratorier til å gjennomgå sine prosedyrer for påvisning av kryoproteiner.

Billedtekst:
Hellsingprisvinneren 2021, Mie Samson, med kunstverket «Skyskraberne» av billedkunstneren Lis Kohl.