Internationalt POCT symposium i Köbenhavn, 21 – 24 september 2016

Et internationellt POCT blir arrangerat i Köbenhavn i samarbete mellan the American Association for Clinical Chemistry och Dansk selskab for klinisk biokemi i Köbenhavn, 21-24 september 2016.
Abstract deadline är den 1/5.
Närmare information på kongressens hemsida.