Klinisk Kemi i Norden 1991 finns nu i arkivet.

Klinisk Kemi i Norden årgång 1991 besöker bl.a. Den XXIII Nordiske Kongres i Klinisk Kemi i Reykjavik 1992 samt kastar en blick på Rigshospitalet och Institutionen för klinisk kemi vid Helsingfors universitet.