Kongressen i Trondheim avlyst

Nordisk kongress i medisinsk biokjemi 2020, som skulle vært avholdt i Trondheim 9.-12. juni, ble dessverre avlyst på grunn av COVID-19 pandemien. Kongressen lå an til å bli en stor suksess med godt faglig innhold og stor interesse fra deltakere og sponsorer. Rundt 90 abstrakter var godkjent for posterpresentasjon og utstillingen var omtrent utsolgt. Se mer informasjon på https://www.nfkk2020.no/