Hellsing priset för bästa artikel i Klinisk Biokemi i Norden 2015 till Gunnhild Kravdal för artikeln: Analyse av nyrestein med infrarød spektroskopi

Varje år väljer KBNs redaktion den bästa artikeln som publicerades
föregående år. Såväl innehåll som litterära kvaliteter granskas. Det skall vara
en bra läsning om vår specialitet, med fakta men också med fördjupade nyanser.

Priset är instiftat för att hylla minnet av KBNs grundare Kristoffer
Hellsing, en sann och entusiastisk nordist som kunde konsten att fånga klinisk
kemi i ord.

Hellsing priset för bästa artikel i KBN året 2015 tildelas Gunnhild Kravdal,
tverfaglig Laboratoriemedisin og Medisinsk Biokjemi, Akerhus
Universitetssykehus i Oslo, för artikeln: Analyse av nyrestein med infrarød
spektroskopi. Artikeln publicerades i
KBN nr. 4, 2015. Medförfattare är Marianne Moe och Morten Kaare Moe.

Artikeln ger en mycket fin
översikt om njurstenar, om prevalens, orsak, behandling av njurstenar, samt
indikationer för kemisk analys av njurstenar. Artikeln beskriver en av två
metoder, infraröd spektroskopi som rekommenderas av expertis för analys av
njurstenar. Akershus universitetssjukhus är det första sjukhuset i Norge som börjat
använda infraröd spektroskopi för analys av njurstenar. Metoderna för infraröd
spektroskopi beskrivs på ett lättförståeligt sätt, för oss som inte är bekanta
med denna analys. I slutet av artikeln presenterar författarna två kliniska
fall där nyttan av analys av njurstenar poängteras. Tillsammans med artikeln publicerades
ett antal bilder från författarna av några njurstenar och en blåssten. Formerna
och färgen på stenarna är fantastiska och påminner om koraller eller
rymdstenar. Denna artikel beskriver på alldeles utmärkt sätt en analys som många
inom klinisk kemi inte är bekanta med, eftersom den endast görs på ett fåtal
laboratorier i Norden.

Redaktionen gratulerar Gunnhild Kravdal, Marianne Moe och Morten Kaare Moe,
samt tackar för ett utmärkt bidrag till KBN.