Kristoffer Hellsing priset 2017

Kristoffer Hellsing priset 2017 tilldelas Elvar Theodorsson för artikeln: Validation and verification in clinical chemistry

Varje år väljer KBN:s redaktion den bästa artikeln publicerad föregående år. Såväl innehåll som litterära kvaliteter ingår i bedömningen. Det skall vara en bra läsning inom vår specialitet, faktaspäckad och nyansrik. Priset är instiftat för att hylla minnet av KBN:s grundare Kristoffer Hellsing, en sann och entusiastisk nordist som kunde den ädla konsten att med ord fånga essensen i klinisk kemi. Hellsing priset för bästa artikel i KBN året 2017 tilldelas Professor Elvar Theodorsson, Klinisk kemisk avdelning och klinisk och experimental medicin, Linköping Universitet, för artikeln: Validation and verification in clinical chemistry. Artikeln publicerades i KBN nr. 1, 2017.

Elvar har en bred nordisk bakgrund. En islänning som under tonåren gick i ett norskt gymnasium och läste medicine på Island. Därefter har Elvar varit verksam inom klinisk kemi i Sverige, först på Karolinska sjukhuset och de sista 20 åren på sjukhuset och universitet i Linköping. Elvar har också arbetat med standardisering och kvalitetsfrågor i samarbete med kollegor i Europa och i övriga delar av världen. I den prisbelönta artikeln skriver Elvar om ett alltid aktuellt ämne inom vårat område, dvs validering och verifiering av mätmetoder. Ett mycket praktiskt ämne som vi alla behöver arbeta mer med. I artikeln tar Elvar oss genom de internationella riktlinjer som finns för validering och verifiering av mätmetoder. Han styr oss genom verifieringen av metoder på labb, från definitioner av aktuella begrepp och genom de praktiska aspekterna av verifieringsarbetet på ett lättförståeligt sätt.

Redaktionen gratulerar Elvar och tackar för ett utmärkt bidrag till Klinisk Biokemi i Norden.

Elvar med bilde 3

                 Elvar med sitt pris. Tavlan heter ”Breaking out” och är målad av Ingrid Strage.

Ingunn Þorsteinsdóttir