Kristoffer Hellsingprisen for 2018 går til Kaja Kristine Selmer og Magnus Dehli Vigeland

Kristoffer Hellsingprisen for 2018 går til Kaja Kristine Selmer og Magnus Dehli Vigeland

Hvert år velger redaksjonen den beste artikkelen som ble publisert i bladet det forutgående år. Både innhold og litterære kvaliteter granskes. Det skal være en artikkel som oppleves som bra lesning innen vårt fag. Prisen ble opprettet for å hedre minnet om KBNs grunnlegger, Kristoffer Hellsing. Foruten at han startet det svenske tidsskriftet Klinisk Kemi og styrte KBNs redaksjon fra 1989 frem til sin alt for tidlige død i år 2000, var han kjent for sine store formidlingsevner og fremragende organisatoriske evner, som han blant annet brukte til oppbygningen av EQUALIS. Han var en vesentlig drivkraft i det nordiske samarbeid på mange områder og en stor inspirator. 

Prisen for 2018 går til Kaja Kristine Selmer og Magnus Dehli Vigeland for artikkelen «Epigenetikk– en molekylær bro mellom arv og miljø». Artikkelen ble publisert i KBN nr. 2, 2018. Forfatterne beskriver på en forbilledlig enkel og pedagogisk måte hva epigenetikk er. Epigenetikk handler om hvordan både arv og miljø former oss og gjør oss til dem vi er. Miljøet påvirker genene våre, «vi er ikke bare født sånn, – vi er også blitt sånn.»

Kaja Kristine Selmer er lege, PhD og spesialist i medisinsk genetikk. Hun arbeider som forsker og gruppeleder ved Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus. Magnus Dehli Vigeland, PhD, er post doc ved Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus. Redaksjonen gratulerer Kaja Kristine Selmer og Magnus Dehli Vigeland med en utmerket artikkel til Klinisk Biokemi i Norden. Prisen består som vanlig at et kunstverk til prisvinnerne.

Prisvinnerne