Nästa nordiska kongress i Helsingfors 12 – 15 juni 2018


Nästa nordiska kongress blir i Helsingfors, 12 – 15 juni 2018. Mer finns att läsa på kongressens hemsida http://www.nfkk2018.fi. .