Nordiska kongressen 2014 närmar sig

Nästa nordiska kongress närmar sig, denna gång i Göteborg. Datum är 16 – 19 september 2014. Mer finns att läsa på kongressens hemsida www.nfkk2014.se .