Ny hovedredaktör för Klinisk Biokemi i Norden

Ingunn Þorsteinsdóttir är ny hovedredaktör för Klinisk Biokemi i Norden från maj 2014