Ny ordförande för Nordisk förening för klinisk kemi

Ny ordförande för Nordisk förening för klinisk kemi är Yngve Thomas Bliksrud. Yngve jobber som overlege på avdeling for medisinsk biojemi, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.