Välkommen till den nordiska hemsidan!

Detta är den nya hemsidan som skall vara ett fönster mot NFKK och Klinisk Biokemi i Norden, den nordiska föreningens tidskrift. Det skall nu bli lättare att komma i kontakt med aktiva kollegor inom det nordiska samarbetet.

Givetvis blir detta en bra hemsida för att finna artiklar ur gamla nummer av KBN. Såhär långt har vi lagt upp alla nummer från och med 2002. Men vi planerar att gå bakåt i tiden till 1989, då tidskriften såg dagens ljus. Själv gillar jag både sökfunktion och känslan av att digitalt bläddra i gamla nummer. Närmare papperskänslan kommer man inte på nätet.

Det går också att finna vem som kan ta emot manuskript för eventuell publicering i KBN. Grundreglen är att skicka till den nationella redaktören i första hand. Här finns också instruktioner till författare. Så skriv på! Gärna de artiklar som inte passar i etablerade organ, men som kan vara väl så viktiga för professionen. Tankar och erfarenheter, framgångar och misslyckanden som kan ge andra något att tänka på.

Positivt är också att det lättare skall gå att se vilka stipendier och priser som är aktuella att söka.