The Astrup Prize 2018

Information om Astrup priset 2018 finns nu på hemsidan, under stipendier och priser. Astrup tävlingen kommer att äga rum på den Nordiska kongressen i Helsingfors i juni 2018