Vem läser Klinisk Biokemi i Norden?

KBN kommer ut i 2100 exemplar. De distribueras till alla medlemmarna i de nationella sällskapen för klinisk kemi. Så tidskriften når verkligen ut. I Sverige och Finland läses den av cirka 600 personer i varje land. I Norge och Danmark är det något färre. Island har en liten men naggande god läsekrets.

Säkert cirkulerar några ex också ute på lab, lämnas på kafferumsbord och i bibliotek, för icke-medlemmar. Att göra den lättläst, med upplivande bilder från främst våra nordiska sköna länder, är en av våra ambitioner. Bläddervänlig, mitt i den digitala världens brus.

Så även om den inte tillhör de tidskrifter som har impact factor så är når säkert budskapet ut i den klinisk kemiska verkligheten som är KBN:s målgrupp.

Som huvedredaktör har jag ett litet lager av gamla nummer men vill du läsa tidigare artiklar är hemsidans arkiv mycket smidigare att använda.

Per Simonsson