XXXVI Nordiska kongressen i klinisk kemi 2018

Organisationskommittén och kommittén ansvarig för det vetenskapliga programmet tackar för sig!

Detta projekt är nu slutfört. Subjektivt sett så finns det ju så här i efterhand ett och annat som man hade kunna göra bättre. Över lag är i alla fall vi själva inblandade ganska så nöjda – det budgeterade besökarantalet uppnåddes, det planerade vetenskaplig programmet förverkligades, maten var god och stämningen gemytligt avslappnad.
Utan de deltagande företagens starka undestöd till kongressen och tro på det nordiska samarbetet hade vi inte lyckats!

Vi ses i Trondheim om två år!