XXXVI Nordiska kongressen i klinisk kemi

Bästa kollega,

nu är det bara en månad kvar till den XXXVI Nordiska kongressen i klinisk kemi i Helsingfors. Ifall du inte ännu har anmält dig så är det värt att göra det nu i maj till reducerat pris. Närmare detaljer finns på vår hemsida www.nfkk2018.fi.

Varmt välkomna!
Organisationskommittén