XXXVIII Nordic Congress in Clinical Biochemistry 10-13th May 2022, Reykjavik, Iceland

Nästkommande Nordiska kongress i Klinisk kemi äger rum 10-13 maj 2022 Reykjavik. Tyvärr kunde Nordiska kongressen i Klinisk kemi i Trondheim planerad till våren 2020 inte bli av p.g.a. Covid. Arrangörerna hade lagt ner ett synnerligen förtjänstfullt arbete både med den vetenskapliga och sociala delen av kongressen.

Covid-pandemien har också medfört att organisationskommittén för Nordiska Kongressen 2022 på Island först nu på allvar vågar börja ta tag i förberedelserna. Trots att den största delen av Islands befolkning är fullt vaccinerade för Covid, har vi förutom några veckor i sommar, haft strikta sociala restriktioner i samhället och i skrivande stund är sammankomster med högst 200 personer tillåtna. Om inte en meters avstånd kan hållas, finns ett krav om användande av mundbind.

Vi hoppas och tror att Covid-situationen i hela Norden successivt blir bättre och har därför efter grundlig eftertanke beslutat att satsa och att initiera konkreta förberedelser inför kongressen. Vi avser självklart att kontakta arrangörerna för kongressen i Trondheim och be om tillstånd att använda några av deras planerade vetenskapliga inslag. Enligt god tradition kontaktar vi förstås även de nationella föreningarna i Norden angående föreslag till vetenskapliga sessioner och föreläsare. Den starka biomedicinska forskning som drivs på Island kommer också att belysas.

Samtliga i organisationskommittén har en viss erfarenhet och förbereder nu den tredje eller fjärde Nordiska kongressen i Klinisk kemi. Kongressen 2022 planeras på liknande sätt som tidigare. Pensionärer undantas från registreringsavgift som traditionen varit på tidigare kongresser på Island.

Mer information kommer att finnas på kongressens hemsida.

Vi ser fram emot att träffa er alla i Reykjavik kommande vår!