Rejsestipendium

2014 satsar vi på tre stipendier till de unga på nordiska kongressen!
För att göra det möjligt för fler unga kliniska kemister att vara med på nordiska kongressen utlyser Klinisk Biokemi i Norden tre resestipendier om vardera 5 000 danska kronor för just deltagande i mötet. Du som söker skall också planera att presentera sina resultat på mötet, t ex som en poster.
Ansökan skall vara huvudredaktören till handa senast 1 maj 2014.

Skicka mail med en A4-sidas motivering till varför du vill delta och vad du vill presentera på mötet till: per.simonsson@med.lu.se

Vi hoppas att vi får in många sökanden!