Alkoholtester – vilka bör användas, hur, och vad säger testresultatet?

Överkonsumtion av alkohol är ett vanligt problem i samhället och ofta associerat med olika former av fysisk och psykisk ohälsa. Tyvärr kan det vara svårt att få tillförlitlig information om alkoholintagets omfattning. Förnekande och underrapportering är vanligt och mätning av alkohol (etanol) ger endast en ögonblicksbild på grund av kort detektionstid. Därför har sjukvården efterfrågat känsliga biomarkörer som objektiva och kvantitativa mått på alkoholintag, både för tidig identifiering av personer med en skadligt hög konsumtionsnivå (riskbruk) och för att kunna bekräfta nykterhet under längre tid än vad som är möjligt genom etanolmätning.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 4 – vol. 34 – 2022.