Är malariamedicin en ”game changer” i kampen mot COVID-19? Vikten av koncentrationsmonitorering

Malarialäkemedlet klorokin och dess derivat hydroxiklorokin har börjat användas experimentellt vid COVID-19-sjukdom. Detta faktum fick massmedial uppmärksamt först när President Trump påstod att detta är en ”game changer” i kampen mot COVID19. Få håller med, men flera små och enkla studier har visat vissa positiva effekter. Hydroxiklorokin (Plaquenil®) används idag framför allt vid långtidsbehandling av reumatisk sjukdom. På grund av varierad farmakokinetik och risk för synpåverkan kan monitorering av koncentration i blodet vara av värde. Likaledes kan man tänka sig att intensivvårdspatienter med olika grad av organpåverkan som behandlas med Plaquenil® har nytta av hydroxiklorokinbestämning. Vi har satt upp en rutinmetod för hydroxiklorokin, och visat att endast helblodsmätning är kliniskt användbart eftersom både serum och plasma saknar precision i patientprover.

Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 2 – vol. 32 – 2020.