Kristoffer Hellsingprisen for 2019 tildeles artikkelen Føtalmedicin i laboratoriet

Hvert år velger redaksjonen den beste artikkelen som ble publisert i bladet det forutgående år. Både innhold og litterære kvaliteter granskes. Det skal være an artikkel som oppleves som god lesning innen vårt fag. Prisen ble opprettet for å hedre minnet om KBNs grunnlegger, Kristoffer Hellsing. Han startet det svenske tidsskriftet Klinisk Kemi og styrte KBNs redaksjon fra 1989 frem til sin alt for tidlige død i år 2000. Kristoffer Hellsing var kjent for sine store formidlingsevner og fremragende organisatoriske evner, som han blant annet brukte til oppbygningen av EQUALIS. Han var en vesentlig drivkraft i det nordiske samarbeid på mange områder og en stor inspirator.

Prisen for 2019 går til artikkelen «Føtalmedicin i laboratoriet». Artikkelen ble publisert i KBN nr. 1 2019. Forfatterne er Louise Ambye, Finn Stener Jørgensen og Line Rode. De gir en flott oversikt over laboratoriets rolle i føtalmedisinen i Danmark. Louise Ambye er biokjemiker/cand.scient, PhD og arbeider ved Hvidovre Hospitals NIPT Center under Klinisk Biokemisk Afdeling. Finn Stener Jørgensen er overlege, dr. med. og klinikkleder for Ultralydklinikken på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital og klinisk lektor på Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet, mens Line Rode er avdelingslege, PhD på Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet i København.

Redaksjonen gratulerer Louise Ambye, Finn Stener Jørgensen og Line Rode med en utmerket artikkel til Klinisk Biokemi i Norden. Prisen består som vanlig av et kunstverk til førsteforfatteren. Kunstverket, som Louise har valgt, har tittelen ”Skeløjede halvhjerner” av billedkunstneren Jesper Danvad. Han er kjent for å male meget fargerike og fantasifulle malerier som gjør folk glade. Godt gjemt rundt omkring på bildet finner man teksten ”Aut inveniam viam aut faciam” – latin for ”Enten finner jeg en vei, eller så lager jeg en”. Dette skal Hannibal ha sagt, da hans generaler sa til ham at det ville være umulig å bringe elefanter over Alpene.

Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 1 – vol. 32 – 2020.