Ben som endokrint organ: skelettets samverkan med övriga vävnader kan ge benmarkörer nya innebörder

Ben är en metaboliskt aktiv vävnad vars nybildningstakt kan mätas genom markörer för benomsättning i blodet eller urinen. Utöver sin strukturella roll fungerar ben också som endokrint organ och utsöndrar faktorer i blodet vars betydelse har identifierats först de senaste åren. Osteokalcin är ett litet protein som frigörs från osteoblaster och vars serumhalt länge använts som markör för benbildning. En ny endokrin uppgift har också identifierats för osteokalcin, då en viss form av det (underkarboxylerat osteokalcin ucOC) har funnits delta i regleringen av sockeromsättningen. Det har varit svårt att utveckla en ucOC-specifik bestämningsmetod, då den strukturella skillnaden mellan aktiv och inaktiv form är liten. Tillräckligt specifika antikroppar kunde produceras med rekombinanta antikroppsbibliotek, vilket gjorde det möjligt att utveckla en immunanalys av ucOC. Antikroppsbibliotek kan främja arbetet med att utveckla specifika antikroppar i situationer där exakt identifiering av antigenens finstrukturer eftersträvas.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 2 – vol. 34 – 2022.