Blodprøvetagning på børn: kapillærprøver eller venepunktur?

Omstændigheder omkring blodprøvetagning på børn giver anledning til nogle særlige problemstillinger, som ikke gør sig gældende for voksne. Hos voksne er den primære prøvetagningsform venepunktur fra albuebøjningen, hvilket også er en mulighed hos børn i alle aldre (Figur 1). Dog oplever vi ofte, at der anvendes kapillærprøvetagning som et alternativ til venepunkturen. På Afdelingen for klinisk biokemi, Rigshospitalet, København, har der i mange år været den holdning, at de to prøvetagningsformer kvalitetsmæssigt var ligeværdige, hvorfor barn/forældre kunne være med i beslutningen om, hvordan blodprøven skulle udtages. Statistisk så vi dog, at der var langt flere prøver taget kapillært, som af en eller anden årsag aldrig blev besvaret med et resultat og i forbindelse med revision af blodprøvetagningsproceduren på børn blev prøvetagningsformen genovervejet.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 2 – vol. 34 – 2022.