Bondböna (Vicia faba) och akut hemolys: en egenartad koincidens

Humana röda blodkroppar har en begränsad livstid i vår cirkulation och lever under påtagligt energisnåla förhållanden. Blodkropparna kan sakna mer eller mindre olika enzym i energimetabolismen, vilket i regel leder till icke-sfärocytär hemolys med oftast utan kraftfullt förkortad erythrocyt-överlevnadstid i cirkulationen. Denna artikel handlar om akut hemolys efter intag av bondböna, Vicia faba, hos patienter med brist på enzymet glukos 6-fosfat dehydrogenas. Sådan enzymbrist förekommer framför allt i befolkningar i subtropiska och tropiska länder medan den varit praktiskt taget helt frånvarande i skandinavisk och övrig nordeuropeisk befolkning. De senaste årtiondenas folkförflyttningar till de skandinaviska länderna har medfört att sådan G6PD-brist blivit en realitet även hos oss.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 1 – vol. 34 – 2022.