Bör rutinmässig immuntypning genomföras vid proteinprofilbedömningar när frågeställningen är polyneuropati?

M-komponentassocierad polyneuropati är en diagnos där det idag finns relativt sparsam information om både patofysiologi, utredning och sjukdomsprevalens och forskning pågår på flera säten i Sverige. Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har man sett en ökande trend av önskemål om immuntypning av proteinprofiler även om kapillärelforesen bedöms normal. Hur många kliniskt relevanta M-komponenter kommer immuntypning av normalbedömda elforeser att hitta och är det ekonomiskt och tidsmässigt försvarbart?.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 4 – vol. 35 – 2023.