Evaluering af første trimester screening for præeklampsi i en dansk population

Præeklampsi (svangerskabsforgiftning) defineres som hypertension opstået efter graviditetsuge 20 med ledsagende organpåvirkning og er en af de mest alvorlige graviditetskomplikationer. Tilstanden forekommer hos mellem 3% og 8% af gravide og er associeret med øget morbiditet og mortalitet for både moder og barn. Svær præeklampsi, der fører til forløsning før graviditetsuge 37 (også kaldet præterm præeklampsi), kan forebygges ved behandling med lav-dosis (75-150 mg) acetylsalisylsyre, såfremt behandlingen gives til høj-risiko gravide og iværksættes før graviditetsuge 16.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 2 – vol. 35 – 2023.