Forbedret rapportering af analyseresultater ved hæmolyseret prøvemateriale

Hæmolyse, nedbrydningen af røde blodlegemer, hvor bl.a. hæmoglobin frigives, forekommer naturligt, men kan også være forårsaget af patologiske processer (f.eks. infektion) og præanalytiske forhold (f.eks. langvarig stase) (1, 2). Frigivne hæmoglobin-molekyler medfører en farveændring af plasma/serum, som kan detekteres visuelt samt kvantitativt. Til kvantitativ detektion anvendes en spektrofotometrisk hæmolyse-ikterus-lipidæmi (HIL) analyse, som findes på mange analyseudstyr (3). Hæmolyse kan interferere med analyser på forskellige måder: (A) Cellulær frigørelse, som ses når den målte komponent (f.eks. kalium og laktatdehydrogenase (LDH)) frigives fra erytrocytterne til plasma, hvilket kan resultere i falsk for højt analyseresultat (3). (B) Spektralinterferens, når absorbansspektret af hæmoglobin og komponenter fra den analytiske reaktion, der måles på, overlapper (f.eks. bilirubin og gamma-glutamyltransferase (GGT)) (4, 5). (C) Enzymatisk eller proteolytisk reaktion med analytten (f.eks. parathyroideahormon) 1, 2) eller reagenserne til en analyse (f.eks. bilirubin og kreatinkinase (CK)) (3). Uanset mekanismen anvender de fleste firmaer, der producerer test, anbefalingen EP07- A2 fra Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) (6), hvor interferens fra hæmolyse maksimalt må påvirke genfindingen af initialværdien med ± 10 % (H-indeks). Analyseresultater frigives i reglen ikke til rekvirenten, hvis H-indekset overstiger denne grænse.

Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 3 – vol. 32 – 2020.