HbA1c: Oftast en bra markör, men ibland kan HbA1c ge en felaktig bild av patientens glukosnivåer

HbA1c har en central roll i diabetesvården både för bedömningen av den enskilda patientens glukosnivå och risk för diabeteskomplikationer, men också på enhetsnivå för bedömning av vårdkvaliteten. Målet för diabetesvården är ett så bra hbA1c värde som möjligt utan att patienten får allvarliga hypoglykemiattacker. Det är möjligt att kontinuerlig glukosmätning kommer att ersätta en del av HbA1c analyserna framför allt hos yngre patienter med typ I diabetes. En del firmor och läkare verkar tro att kontinuerlig glukosövervakning helt kommer ersätta HbA1c. Det är möjligt att de har rätt när det gäller patienter som fått sin diagnos, men det förefaller mindre sannolikt att kontinuerlig glukosövervakning kommer att användas för att diagnosticera nya diabetespatienter. Det gör att vi med största sannolikhet kommer att fortsätta använda HbA1c under många år framöver. Skandinavien har varit mycket aktiva i kvalitetsutvecklingen och kvalitetsuppföljning av HbA1c metoder och de första svenska nationella kvalitetsmålen fastställdes 1997.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 4 – vol. 34 – 2022.