Henry Bence Jones och äggvitan

De flesta av oss som arbetar på laboratorier har säkert hört begreppet Bence Jones proteinuri och associerar det med utsöndring av monoklonala fria lätta kedjor hos patienter med tex myelom eller Waldenströms makroglobulinemi. Personen bakom Bence Jones proteinuri var en engelsk läkare som levde 1813-1837. Han beskrev upptäckten av Bence Jones proteinuri i en artikel från 1848, dvs upptäckten är mer än 150 år gammal. Henry Bence Jones beskrev det ursprungligen som en patologisk beståndsdel i urinen som bildade en grumlighet runt 45-60°C och som sedan löstes upp vid högre temperatur.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 2 – vol. 34 – 2022.