Immunreaktivitet hos sju injicerbara insulinpreparat i 17 vanliga immunanalyser

Insulin kvantifieras i serum eller plasma genom immunanalyser antingen genom inhiberings- eller sandwichtekniker. I metodbeskrivningarna är metodernas specificitet vanligtvis dokumenterad för proinsulin, C-peptid, glukagon och ett antal djurinsuliner men data om hur de olika modifierade humana insulinanalogerna reagerar i analyserna saknas. En del resultat har publicerats i vetenskapliga tidskrifter men större systematiska studier är få. För att få mera heltäckande data om korsreaktion av insulinanaloger i immunanalyser späddes sju av de vanligaste insulinpreparaten på marknaden i Finland i proteinbuffert och skickades till laboratorier som deltar i kvalitetsbedömningssystemet Labquality för hormoner.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 2 – vol. 35 – 2023.