Inflammatorisk tarmsjukdom, låggradig inflammation och biomarkörer

Symtom från mag-tarmkanalen är vanliga och upp emot var fjärde vuxen i Sverige uppfyller kriterierna för funktionella tarmsjukdomar och uppskattningsvis 10% av alla primärvårdsbesök utgörs av patienter som söker för mag och tarmsymtom. Symtom från mag-tarmkanalen kan bero på så pass vitt skilda orsaker som irritabel tarm, inflammatoriska tarmsjukdomar (Ulcerös kolit och Morbus Crohn) samt gastrointestinal cancer. – Idag används i första hand fekalt kalprotektin (FC) för att initialt skilja ut de strukturella tarmsjukdomarna från de funktionella. Kalprotektin mätt i avföringen är ett indirekt mått på graden av inflammation i tarmkanalen och måste därmed alltid tolkas i relation till patientens sjukdomshistoria.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 3 – vol. 34 – 2022.