Jakten på den försvunna spiralen. Hur kan laboratoriet bistå?

Hormonspiralerna Mirena®, Jaydess®, Kyleena® och Levosert® används uppskattningsvis av mer än 200.000 kvinnor i Sverige. Vanligaste indikationen är som preventivmedel, men de används även vid rikliga menstruationer (menorragi) och som gestagen vid östrogensubstitution till kvinnor i klimakteriet. Dessa hormonspiraler ligger normalt i livmoderhålan och utsöndrar hormonet levonorgestrel som hindrar livmoderslemhinnan att proliferera. Hormonet släpps ut och verkar lokalt, men en mindre del tas upp i cirkulationen där levonorgestrel återfinns i mycket låga koncentrationer.

Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 3 – vol. 32 – 2020.