Justering av barns kreatininvärden till vuxennivåer – ett sätt att utnyttja väletablerade referensintervall för vuxna även för barn

Referensintervall hos barn är ofta en utmaning. Det är svårare att få blod från barn än vuxna vilket medför att det blir förhållandevis litet antalet prover som man kan basera barnreferensintervall på. Sedan skall resultaten delas upp på flickor och pojkar samt flera olika ålderspartitioneringar vilket medför att det blir få resultat i varje grupp. Referensintervallen skall täcka hela perioden från födsel till 18 år. Det kan finnas ett barnmaterial som är insamlat till exempel i samband med skolstarten. Man kan då ta fram referensintervall för den åldersgruppen, men det kommer att saknas referensintervall både över och under denna period.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 2 – vol. 35 – 2023.