Lipoprotein(a) – en kort oversikt over målemetoder, indikasjoner og kliniske beslutningsgrenser

Hva er L Lp(a) og hvordan bør det måles? Lipoprotein(a), forkortet Lp(a) er et LDL-lignende lipoprotein først karakterisert av den norske legen og genetikeren Kåre Berg på begynnelsen av 60-tallet. Det har lenge vært kjent at Lp(a) er en risikofaktor for aterosklerotisk hjertesykdom, men det er først i nyere tid at det har kommet overbevisende evidens for at Lp(a) også har en kausal rolle. Lp(a) består av en kjerne av kolesterol, triglyserider og fosfolipider. Kjernen er omringet av apolipoproteinene apo(a) og apoB, der førstnevnte kan foreligge i en rekke isoformer.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 4 – vol. 35 – 2023.